วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เชิญกรรมการประชุม

ขอเชิญคณะกรรมการชมรมแพทย์แผนไทยพัฒนาสู่สากล
ประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. - 12.30 น.ที่อาคาร ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( ศูนย์รังสิต )
99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12121
โทรศัพท์ :02-564-3090-91 ต่อ 77030
โทรสาร : 02-564-3092
E-mail : DDDCMeeting2014@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น