วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสมาชิกแพทย์แผนไทยและท่านที่สนใจการพัฒนาแพทย์แผนไทย

2 ความคิดเห็น:

  1. สวัสดีครับ ผมหมอกุ้ง เป็นหมอพื้นบ้านด้านจัดกระดูกมีความสนใจที่จะเข้าฟังและออกความคิดเห็นและหาแนวทาง

    ตอบลบ
  2. ขอเชิญแพทย์แผนไทยและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังและเสนอความคิดเห็น เพื่อให้การแพทย์แผนไทยทุกสาขา รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว แสดงศักยภาพ ภูมิปัญญา ที่สั่งสมมาแต่โบราณ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและชาวโลก ว่าการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยเป็นหนึ่ง ไม่แพ้การรักษาแบบอื่น ทั้งนี้ต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ภูมิปัญญาซึ่งกันและกัน และเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ให้รู้หลักการดูแล รักษาตนเอง การทานอาหารเป็นยา การป้องกันดีและง่ายกว่าการรักษาโรค ทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณทั้งของตนเองและประเทศชาติ

    ตอบลบ